Yazılım Kayıt Tescil Sistemi

ESER NEDİR ?

Sahibinin özelliklerini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan fikir ve sanat ürünleri eserdir.

İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil İşlemi Yapılabilecek Eserler: Bilgisayar Programı ve Veritabanları

(Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.)

Yazılım Eser Kayıt Tescil Başvurusu : https://www.telifhaklari.gov.tr/Istege-Bagli-KayitTescil-Basvurulari

Online Başvuru Ekranı (E-Devlet Kullanıcı ve Şifre Gerekmektedir) : https://online.telifhaklari.gov.tr/

Telif Hakları Eser Veri Tabanı : Tescili yapılmış yazılım eserleri sorgulama : https://eser.telifhaklari.gov.tr/search

ESER SAHİBİ KİMDİR ?

Eseri meydana getiren kişidir. (bilgisayar programının/veritabanının kaynak kodlarını yazan kişi ya da kişilerdir.)

Birden fazla kişinin birlikte meydana getirdikleri eserin bölümlere ayrılması mümkünse, bu kişilerden herbiri meydana getirdiği bölümün sahibi sayılır. Eser ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, eserin sahibi, onu meydana getirenlerin birliğidir.
Bir eserin meydana getirilmesinde yapılan teknik hizmetler veya ayrıntılara ait yardımlar, eser sahibi olunduğu anlamına gelmez.

Bir bilgisayar programımız var. Şirketimiz adına kayıt edebilir miyiz ?
İsteğe bağlı kayıt-tescil başvurusunu sadece eser sahipleri yapabilir.
Bilgisayar programları/veritabanlarında eser sahibi, kaynak kodlarını yazan her zaman gerçek kişi ya da kişilerdir.
Tüzel kişiliğin isteğe bağlı kayıt-tescil başvurusu yapabilmesi için, bünyesinde iş akdi ile bu işi yapmak üzere çalıştırdığı kişilerin işlerini görürken iş saatleri dahilinde eseri (programı/veritabanını) meydana getirmiş olması gerekmektedir.
Eser (Program/veritabanı), sözleşme ile ücreti karşılığı gerçek ya da tüzel kişi/kişilere yaptırılmış ise, eser sahibi değil hak sahibi olunduğu için isteğe bağlı kayıt-tescil başvurusu yapılamaz.
Ancak bu durum, herhangi bir hak kaybı anlamına gelmez. Eser (Program/veritabanı) üzerindeki mali haklar, yazılı sözleşme çerçevesinde mali hakları devralan kişi/kişiler tarafından kullanılır.

İSTEĞE BAĞLI KAYIT-TESCİL İŞLEMİ NEDİR ?

Eserler üzerinden gerçekleştirilmekte olan İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi, eserin kimin tarafından meydana getirildiğini belirlemeye kolaylık sağlamak amacıyla yaptırılması zorunlu olmayan, yaptırılmadığında hak kaybına neden olmayan ve kişiye herhangi bir hak vermeyen beyana dayalı bir işlemdir.

Eser üzerindeki tüm haklar, onu meydana getiren kişiye aittir ve herhangi bir kurum aracılığıyla alınmaz.

İşlem, kesinlikle fikirler üzerinden gerçekleştirilmez ve fikirler korunmaz.

NE İŞE YARAR ?

Beyana dayalı olarak gerçekleştirilen İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi sonucunda verilen belge, eser sahibinin yani eseri meydana getiren kişi ya da kişilerin kim olduğunun ispat edilmesinde kolaylık sağlar. Hak veren bir belge değildir.

İSTEĞE BAĞLI KAYIT-TESCİL İŞLEMİNİN YASAL DAYANAĞI NEDİR ?

İşlem, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 13 üncü maddesi ve Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir.

KİMLER BU İŞLEM İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR ?

Eseri meydana getiren kişi ya da kişiler tespit edilmeye çalışıldığından, bu kişiler ya da mirasçıları, kendileri ya da vekilleri aracılığıyla başvuru yapabilirler.

İsteğe bağlı kayıt-tescil başvuruları, başvuru için yönlendirileceğiniz sistemde yeralan ibraz edilmesi gereken evraka ilişkin verilen bilgi notları doğrultusunda hazırlayacağınız evrakla birlikte, ŞAHSEN ya da POSTA YOLUYLA yapılabilmektedir.

TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü

ADRES : Atatürk Bulvarı Derman Sk. No: 29 Opera/Ulus/ANKARA

TELEFON VE FAKS: Santral: 0(312) 470 68 14 Fax: 0(312) 470 68 21