Yasa ve Mevzuat

Yasa ve Mevzuat

 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846)
 • Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlanıtılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük
 • Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü
 • Meslek Birlikleri Mevzuatı
 • Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik
 • Fikir Ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik

Telif Hakları ile İlgili
Eser Nedir, Eser Çeşitleri Nelerdir?

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzun 1/B maddesine göre eser; “Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir”.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler ilim ve edebiyat eseri olarak kabul edilmiştir.

“Her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları; (Ara yüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.)”

 • Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Hakları
 • Fikri Hakların Korunması İçin Yapılan Uluslararası Sözleşmeler
 • Avrupa Birliğinde Fikri Haklar
 • Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı WIPO hakkında bilgi
 • Uluslararası sözleşmelerden WIPO Tekif Hakları Andlaşması (1996)

TÜRKİYEDE MESLEK BİRLİKLERİ (İLİM VE EDEBİYAT ESERLERİ SAHİPLERİ AÇISINDAN)

Edebiyat ve İlim Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (EDİSAM)
Web adresi: http://www.edisam.org.tr

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM)
Web adresi: http://www.ilesam.org.tr

Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği (BİYESAM)
Web adresi: https://www.biyesam.org.tr

FİKRİ MÜLKİYET VE TELİF HAKLARI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR

The World Intellectual Property Organization (WIPO)
Uluslararası Fikri Mülkiyet Organizasyonu
Web adresi: http://www.wipo.org

International Intellectual Property Alliance (IIPA)
Uluslararası Fikri Mülkiyet Birliği
Web adresi: http://www.iipa.com