TÜRKİYE YAZILIM SEKTÖRÜ TASLAĞI BİYESAM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE YAZILIM SEKTÖRÜ TASLAĞI BİYESAM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE YAZILIM SEKTÖRÜ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TASLAĞINA, BİYESAM ÖNERİLERİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Yazılım Çalışma Grubunun koordinasyonuyla yapılan geniş katılımlı çalıştay sonucunda ortaya konan

Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı taslak dokümanını aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

Bu konudaki BİYESAM  görüş ve önerilerimizi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na

bildirdiğimiz yazıyı bilgi için aşağıda sizlere sunuyoruz.

Bu konulardaki ilave görüş ve önerilerinizi bekleriz.

Saygılarımızla

 

——————————————-

Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi Eylem Planı Taslağı

2016-2019

TASLAK DÖKÜMANA  BİYESAM ÖNERİLERİ        19.07.2015

 

BİYESAM Bilişim, İnternet ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği

www.biyesam.org.tr

GİRİŞ

Türkiye bilişim ile katlanarak büyüyebilir.

Katma değeri en yüksek, milli beyin gücümüze dayalı,

YAZILIM SEKTÖRÜNÜ STRATEJİK SEKTÖR İLAN ETMELİYİZ,

YAZILIM FAALİYETİNİN TAMAMINI ARGE KABUL ETMELİYİZ,

TEKNOPARKLARA TANINAN VERGİ AVANTAJINI TÜM YAZILIMCILARA SAĞLAMALIYIZ.

BİLİŞİM ÇAĞI İÇİNDEYİZ ANCAK BİLİŞİM TRENİ KAÇIRIYORUZ.

Bilişim sektörümüzün desteklenmesi için

YAZILIM STRATEJİK SEKTÖR OLARAK KABUL EDİLMELİDİR.

Sadece YAZILIM FAALİYETLERİNİN ARGE OLARAK KABUL edilmesi, donanım kısmının da seri üretim hariç olmak üzere,  TÜM BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN uygun koşullarda TEKNOPARKLARDAN YARARLANMASI SAĞLANMALIDIR.

Bilişim sektörünün özü olan YAZILIM, KATMA DEĞERİ EN YÜKSEK İŞ KOLUDUR.

Bilişim şirketleri,  kuruluş aşamasında en az yatırım ile hayata geçen şirketlerdir.

Çünkü, giderlerin büyük kısmı personel masraflarıdır. Geri kalanını ise bina, iletişim, bilgisayar donanım ve bazı yazılım araçlarını kapsar.

Ülkemizde birçok üniversiteden yetişen gençlerimiz iş bulamadıklarından BEYİN GÖÇÜ olarak yurt dışına gitmektedir.

BİLİŞİM SEKTÖRÜNE DESTEK VERİLDİĞİNDE, İŞŞİZ KALAN BİRÇOK GENCİMİZE YÜKSEK GELİRLİ İŞ OLANAĞI SAĞLANACAK ve ayrıca BEYİN GÖÇÜ TERSİNE DÖNECEKTİR.

Son zamanlarda birçok sektörde olduğu gibi, yabancı şirketler ülkemizdeki birçok yazılım şirketini satın aldı, diğer şirketlerin bir kısmı ise ayakta kalmaya ve rekabet etmeye çalışıyor.

Ayrıca başarılı yerli yazılımlarımız olmakla beraber, uluslararası şirketlerin rekabeti karşısında zayıf kalıyorlar.

Yazılım projeleri özellikleri dolayısıyla, küçük ekipler tarafından başarıyla geliştirilir. Yani yazılım şirketleri genelde küçük şirketlerdir.

 

 

 

HER TÜRLÜ YAZILIM FAALİYETİ ARGE’DİR.

YAZILIM SİSTEMLERİ CANLIDIR

Dolayısıyla projenin yaşayabilmesi için devamlı ARGE (Araştırma Geliştirme) yapılarak yenilenmesi gerekir. Bu yapılmaz ise bir müddet sonra kullanılamaz, çöpe atılır.

Bu bakımdan proje hayata kullanıma başlandıktan sonra yapılan her türlü destek, yenileme, geliştirme, yeni teknolojiye göre ilaveler ve hatta sistemin yeniden yazılması dahi ARGE faaliyetidir.

Yazılımların özelliği dolayısıyla HATASIZ YAZILIM OLMAZ diye bir kural vardır.

Örneğin piyasada en tanınmış işletim sistemi yazılımlarında dahi her sürümde binlerce, hatta on binlerce hata olduğu ve bunların sonradan ek yama programlarla düzeltildiğini hepimiz biliyoruz.

BU BAKIMDAN HER TÜRLÜ YAZILIM FAALİYETİ ARGE OLARAK KABUL EDİLMELİDİR.

*

 

TEKNOPARKLAR

Devletin çeşitli sektörlere desteği yanında bilişime de desteği var! Ancak yeterli değildir. Çünkü çeşitli sektörlerle beraber, bilişimin de faydalanabileceği TEKNOPARK kuruluşları yeterli değildir. Üniversiteler, teknoparkları genelde gelir kapısı olarak görmekte, yüksek kiralar talep etmektedirler. Dolayısıyla ancak az sayıda şirket bu olanaklardan faydalanıyor.

Diğer bir husus ise teknoparkta yer alabilmek için şirketin ARGE yapması gerekir şartı var. Yukarıda belirttiğim gibi, yazılım projeleri canlı olup, devamlı ARGE ile desteklenmez ise bir zaman sonra ölür. Bu bakımdan sadece yeni proje çalışması yanında, mevcut projenin geliştirilmesi de ARGE sayılmakla beraber, yazılımın üzerinde yapılan her türlü çalışma, bakım destek çalışması dahil ARGE kabul edilmelidir. Çünkü çalışan projeyi, müşteri isteklerine göre incelemek, bu yönde çalışmalar yapmak, kullanıcı el kitapları (elektronik ortamda da olabilir) hazırlamak veya yazılım içine açıklayıcı mesajlar yazmak dahi sistemin değerini arttırır. Müşteri tarafından kullanılan yazılımlar canlı kalır ve devamlı gelişir. Mevcut yazılım sistemlerinin yeni teknolojiler kullanılarak yeniden yazılması da ARGE faaliyet olarak kabul edilmelidir. Örneğin eskiden 3.kuşak programlama dilleri (COBOL gibi) ile yazılmış karakter bazlı bir projenin, veritabanı ile yazılması, daha sonra aynı projenin grafik ekran (Windows) olarak tekrar yazılması, daha sonra bulut (cloud) teknolojisine uygun dağıtık ağ yapısı (distributed) olarak örneğin JAVA ile yeniden yazılması hep ARGE faaliyetidir.

Teknoparkların sadece üniversitelerin boyunduruğu altında olmaktan çıkartılmalıdır. 

Sektör Meslek Birliği (BİYESAM) ,  STK’ları YASAD, TÜBİDER, TÜBİSAD ve bölgesel olarak örneğin Kocaeli, Bursa, Konya, İzmir, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve diğer şehirlerdeki sektör derneklerinin de teknopark kurmalarına kanun değişikliği yapılarak, olanak sağlanmalıdır. Bu kuruluşların denetiminde kuruluşu ve işletme faaliyetin kontrolünü yapacak ÖZEL ŞİRKETLER TARAFINDAN TEKNOPARKLAR KURULMALIDIR.

DOLAYISIYLA KOBİ (KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN) ŞİRKETLERİN DE BİR ARAYA GELEREK OLUŞTURACAKLARI KURUŞLARIN DA TEKNOPARK VERGİ AVANTAJLARINDAN YARARLANMASI SAĞLANMALIDIR.

*

 

YAZILIMA VERGİ AVANTAJI SAĞLANMALIDIR

Sadece Teknoparktaki değil, tüm yazılım firmalarına vergi avantajı sağlanmalıdır. Örneğin KDV % 5 olmalıdır. Çalışan sertifikalı elemanlara gelir vergisi avantajı sağlanmalıdır.

*

 

DEVLET İHALELERİNDE TERCİH

Yerli yazılım firmalarına devlet ihalelerinde belirlenen bir miktarda avantaj sağlanmalıdır.

Yazılım sistemleri yurt içinde kullanılıp, gelişmeden yurt dışında pazarlanması zordur. Bu bakımdan yurt içinde yerli yazılımların özel ve kamuda kullanılması teşvik edilmelidir.

*

BİYESAM

Bilişim, İnternet ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği

Yazılım sektörü telif hakları düşünülerek, sektörümüzün tek Meslek Birliği olan BİYESAM, KÜLTÜR BAKANLIĞI bünyesinde “Telif Hakları Genel Müdürlüğü”ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

BİYESAM’ın “BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI” bünyesindeki “BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ”  denetimine tabi olması gerekir.

 

Yazılım sektörü firmalarının BİYESAM’a üye olmaları zorunlu olmalıdır. Firmaların denetimleri ve kalitelerine, kapasitelerine göre derecelendirilmeleri BİYESAM tarafından yapılmalıdır.

Yazılım kullanıcıları tarafından yapılacak şikayetler, BİYESAM tarafından değerlendirilmelidir. Böylece sektör kendi içinde denetim mekanizmaları yaratacaktır.

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları. (TASLAK Madde 5)

Şirketlerin geliştirdiği yazılım kaynak kodlarının, başları tarafından çalınarak piyasaya sürülmesi ve haksız rekabet yaratılmasına karşı BİYESAM’ın çalışmaları olmakla beraber halen sonuça ulaşılamadı.  (BİYESAM ile İstanbul Teknik Üniversitesi ile yapılan çalışma yarım kaldı).

 

Bu kaynak kodların ve veri yapıları gibi bilgilerin, emanetçi olarak emniyetli yerde yine emanetçi olarak saklanması gereklidir. (TASLAK madde 4.5)

*

 

AÇIK KAYNAK YAZILIM TEŞVİK EDİLMELİDİR (TASLAK madde 2.6)

Türkiye’de bazı firmalara bağımlı olarak yazılımlar geliştirilmekte ve bu sebepten YÜKSEK YAZILIM ÜCRETLERİ YURTDIŞINA VERİLMEKTEDİR.

Bunun yanında yazılımın bir ülkenin sinir sistemi gibi olduğu değerlendirildiğinde,  ÜLKENİN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINA GİRMEKTEDİR.

 

Saygılarımızla

Ataman YILDIRIM           ataman@naryaz.com.tr

BİYESAM Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı

Bilgisayar Yük. Mühendisi

www.biyesam.org.tr  

BİYESAM Bilişim, İnternet ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği

Diğer Yazılar

Olağan Genel Kurulumuz 30 MART 2019 CUMARTESİ

BİYESAM Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği 7. Olağan Genel Kurulu Çoğunluk aranmaksızın 30 Mart 2019 Cumartesi saat 11:00’da yapılacaktır. Biricik Meslek Birliğimizin devam etmesi için bu yılki genel

Yönetim Kurulu Başkanı H. Ataman Yıldırım mesajı

Daha önce genelde ŞİRKETLER üye olurken, yazılım yapan BİREYLER de BİYESAM Meslek Birliğine üye olabileceklerini burada anımsatarak kendilerini BİYESAM’a davet ediyoruz. Sevgili Bilişimciler Sektörümüzün biricik Meslek Birliği olan BİYESAM “BİLİŞİM,

15/16 Aralık 2016 NiPPON HOTEL’de Seminer

Bilgisayar yazılımlarının fikri mülkiyet hukukunda korunmasına ilişkin bilgilendirme yapılarak, sorun tespiti ve çözüm önerilerine yönelik değerlendirmelerde bulunmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı (Telif Hakları Genel Müdürlüğü) işbirliği ile organize edilmektedir.