Sıkça Sorulan Sorular

Yazılım Eseri Nedir ?

Her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları, dökümante edilmiş veri tabanı tasarımları, veri tabanının kendisi yazılım eseri olarak tanımlanmaktadır. Ara yüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.

Yazılım Eser Tescili Nedir ? Neden Tescil Ettirmeliyim ?

Nedir?
Fikir ve sanat eserlerini içeren yapımlar üzerinde hak ihdas etmek amacı taşımaksızın mali ve manevi hak sahiplerinin söz konusu haklarının ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi amacıyla eserlerin ve yapımların kayıt ve tescilinin yapılmasıdır.

Neden?
Eser üzerindeki mali ve manevi hakların ihlal edilmemesi, mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlamak için.

Nasıl?
Eserin Kayıt-tescil yapıldığına dair başvuru sahibine verilecek belge ile.

Yazılım Eserleri Üzerindeki Hakların İhlalleri Nelerdir?

Bir yazılımın, kısmen veya tamemen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli çoğaltılması; yazılım üzerinde izinsiz değişiklik yapılması en fazla karşılaşılan ihlal halleridir.

İhlal Hallerinde Yararlanılacak Yasal Yollar Nedir?

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak iki farklı başvuru yolu öngörmüştür. Devamı için tıklayın…

Yazılım Lisansı Nedir ?

Yazılım lisansı, hak sahibi tarafından yazılımın kullanım koşullarının belirlenmesidir. Lisans, süre, yer ya da içerik olarak her türlü sınırlamaya tabi olarak verilebilir. Lisans, münhasır ya da basit lisans şeklinde olabilir.

Kullandığım Yazılımların Yedekleme Amacı İle Kopyasını Alabilirmiyim ?

Yazılımın kullanımı için gerekli olduğu sürece, yazılımı kullanma hakkına sahip kişinin bir adet yedekleme kopyası yapması mümkündür.