Kuruluş Amacı

Misyonu ve Vizyonu ile BİYESAM

BİYESAM, açık adıyla “Bilişim,Yazılım ve İnternet Eser Sahipleri Meslek Birliği”, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4630/5101 sayılı Kanunlarla değişik 42 nci maddesi ve “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümlerine göre “İlim ve Edebiyat Eserleri“ alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan bir meslek birliğidir.

Merkezi İstanbul’dadır.

“5846 sayılı kanun ile üyelerine tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak ve üyelerinin ortak çıkarlarını korumak” amacıyla kurulmuş olmakla beraber, BİYESAM, bilişimin ulusal kalkınmanın en önemli stratejik unsurlarından biri olduğuna inanır ve tüm faaliyetlerini “Ulusal bilişim politikalarının oluşturulması ve yazılım sektörünün geliştirilmesi” misyonu ekseninde sürdürür..

Bu doğrultuda BİYESAM,

  • Üyelerinin fikri haklarının izlenmesi ve korunması,
  • Üyelerinin eserlerinin kayıt, tescil ve saklama işlemlerinin yapılması,
  • Bilişim ve yazılım alanında hak sahipliklerinin düzenlenmesi ile ilgili yasal düzenlemelerin geliştirilmesi,
  • Düzenlemelerin, teknolojideki hızlı gelişime ayak uydurabilecek şekilde, güncelliğinin sağlanması,
  • Fikri hakların korunması ve kullanılmasına yönelik geliştirilen Sayısal Hak Yönetimi (DRM) ve benzeri teknolojilerin kullanımı ve yaygınlaşması,
  • Üyeleri arasında ve kamuoyunda “Bilişim ve Yazılım Alanında Fikri Haklar” konusunda bilincin yaygınlaşması,
  • Üyelerine ve diğer ilgili kişi ve kurumlara bilişim ve yazılım alanında fikri hakların ve korunması yönünde danışmanlık ve hakemlik verilmesi,
  • Alanında faaliyet gösteren kamu ve sivil toplu kuruluşları ile işbirliklerinin geliştirilmesi,
  • Sektörel standartların ve göstergelerin oluşturulması

yönünde çalışmalarda bulunur.