Kamu kurum ve kuruluşlarındaki lisanssız yazılımlar

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki lisanssız yazılımlar

Başbakanlık Genelgesi 16 Temmuz 2008

Kamu kurum ve kuruluşları ”lisans hakları kamu kurum ve kuruluşuna ait olmayan tüm programları, bilgisayarlardan silecek ve lisanslı olanları temin edecek.

Açıklamada, Resmi Gazete’de 16 Temmuzda yayımlanan genelgenin, alandaki gelişmeler karşısında duyulan ihtiyaçtan güncellendiği belirtildi.

Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan genelgenin, ”kamu kurum ve kuruluşlarında, bilgisayar programlarının edinilmesi, kullanılması, yönetimi ve alınacak tedbirlere yönelik esasları düzenlediği” hatırlatıldı.

Genelgede, bütçeleme, şartname ve teslimat aşamalarında, bilgisayar programlarının lisanslı olmasına ilişkin konuların gözetildiği ifade edilen açıklamada, ”lisans hakları kamu kurum ve kuruluşuna ait olmayan tüm programların, bilgisayarlardan silinmesi ve lisanslı olanların temin edilmesinin genelgede öngörülen önemli düzenlemelerden biri olduğu” kaydedildi.

Açıklamada, ”Genelgenin, etkin olarak takip edilen telif hakları sistemine katkı sağlayacağı ve ayrıca uluslararası boyutta ülkemizin konuya verdiği önemin bir göstergesi olarak kabul edileceği düşünülmektedir” denildi.

LİSANSLI YAZILIM  KULLANILMASI İLE İLGİLİ GENELGE

Bilindiği üzere; kamu kurum ve kuruluşlarında bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi sonucu,kamu hizmetlerinin görülmesinde, yaygın olarak kullanılan bilgisayar programları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, ilim ve edebiyat eseri olarak koruma altındadır.

Birçok ülkenin telif hakları sistemine paralel şekilde, diğer eser türlerinde olduğu gibi bilgisayar programlarının da, lisanssız kopyalarının kullanılması, hak sahibinin izni olmaksızın çoğaltılması, değiştirilmesi ve dağıtılması fiillerine karşı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda cezai ve hukuki yaptırımlar öngörülmüştür. Bu sebeple, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, fikri hakların korunması açısından, kamu kurum ve kuruluşlarında, bilgisayar programlarının edinilmesi, kullanılması, yönetimi ve alınacak tedbirlere yönelik esasların tespiti ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1. Kamu Kuruluşlarında Bilgisayar Programı Edinilmesi

Bütçeleme: Bilgisayar programlarının satın alınmasından önce yapılacak bütçelemede, bilgisayar programları, bilgisayar donanımından ayrı kalem olarak belirtilmelidir. Bütçeleme yapılırken edinilecek bilgisayar programlarının lisanslama esasları dikkate alınmalı, ihtiyaç bulunan lisans sayısı kadar program bütçede yer almalıdır.

Şartname: Bilgisayar programı satın alımının söz konusu olduğu şartnamelerde, satın alınacak bilgisayar programları ayrı kalem olarak yer almalı ve sağlanacak bilgisayar programlarının lisanslı olması gerektiği ve lisans miktarları mutlaka belirtilmelidir.

Teslimat: Satın alma işlemi sonucunda teslimatı yapılan bilgisayar programlarının teslim, geçici ve kati kabul işlemleri sırasında; lisanslı olup olmadığı kontrol edilmeli ve sadece lisanslı programların kabulleri yapılmalıdır.

2. Yazılım Yönetimi ve Denetimi

Yazılım yönetimi ve denetimi; kamu kurum ve kuruluşlarının bünyelerindeki yazılımların, 5846 sayılı Kanun ve lisans anlaşmalarına uygun olarak bulundurulması ve kullanılmasının sağlanması maksadıyla kuruluş içinde yapılması gerekli işlem ve denetim etkinliklerini kapsamaktadır.

Söz konusu etkinlikler kamu kurum ve kuruluşunda bilgi işlem ünitesi veya bu işten sorumlu birimin koordinasyonunda, hukuk müşavirliği ve teftiş veya denetiminden sorumlu kurul veya birimlerin ayrı ayrı veya ortak çalışması sonucu yerine getirilecektir. Lisanssız yazılımlarının bulundurulması ve kullanımının önlenmesi maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları;

*      Lisans hakları kamu kurum ve kuruluşuna ait olmayan tüm programların, bilgisayar ve medyalardan silinmesi ve lisanslı olanların temin edilmesi,

*       Lisans sicili oluşturularak kurumun sahip olduğu yazılım ve lisansların takip edilmesi,

*       İhale neticesi yüklenici firma tarafından bilgisayar ve yazılımların tesliminde, yazılımların orijinal ve lisanslı olduğunun ve belgelerinin şartnameye uygunluğunun kontrol edilmesi,

*       Kullanılan yazılımların yasal olarak kurum tarafından sağlanmış orijinaller olup olmadığının ve yazılım siciline uygunluğunun belirli aralıklarla denetlenmesi,

*       Kamu kurum ve kuruluşunda; bilgi işlem ünitesi veya bu işten sorumlu birimde çalışanların bu genelgenin gereklerine göre işlem tesis etmelerinin sağlanması, hususlarında gereken tedbirleri alacaklardır.

6/2/1998 tarihli ve 1998/10 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

RecepTayyip ERDOĞAN

Başbakan

Diğer Yazılar

BİYESAM 6. OLAĞAN GENEL KURULU

BiYESAM Meslek Birliği’nin 2017- 2018 yılı Olağan 6.Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2017 Cumartesi saat 09: 30’da yapılacaktır. Biyesam Genel Kurul temsil belgesi örneği yazının içeriğindedir. BiYESAM Meslek Birliği’nin 2017-

Türkiye Bilişim Vakfı ve STK’lar

Yazar Elif Gökçe Vahapoğlu Perşembe, 12 Haziran 2008

Lisansız Yazılımla Mücadele Edecek Yapılar

Biyesam Başkanı Namık Kural: Türk İnetrnet com da Füsün S. Nebil’e, verdiği röportaj da Biyesam ile ilgili projeleri veLisansız yazılımla mücadele edecek yapılarla ilgili soruları yanıtladı. Biyesam Başkanı Namık Kural,