İlke ve Görüşlerimiz

Ülkemizde bilişim sektörünün kalkınmaya anlamlı bir biçimde katkıda bulunabilmesi için ulusal bilişim politikalarının ve bunlara bağlı yasal düzenlemelerin oluşturulması ve dünyadaki gelişmeler de izlenerek sürekli olarak güncellenmesi zorunlu bir ihtiyaçtır.