Faaliyet Hedeflerimiz

TEMSİL

 • Üyelerin kullanımına açılmak üzere ulusal / uluslararası fon olanaklarını araştırmak, fon yaratmak, kaynak bulmak ve bu kaynakların kullanım prensiplerini oluşturmak / kullanım şeklini izlemek
 • Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak
 • Fikri haklar ile ilgili gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve üyeler adına ortak bir hareket zemini ve işbirliği ortamı sağlamak; mevcut ve gelişmekte olan mevzuattan üyeleri haberdar etmek
 • Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak

ULUSAL POLİTİKA OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI

 • Üyelerin ve ülkenin çıkarlarını birlikte ele alarak ulusal politikaların, planların ve yasal düzenlemelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak amacı ile :
 • Bilişim ve yazılım sektörüne yönelik (Teknoparklar, vergi indirimleri, vergi istisnaları – kurumlar, gelir, telif – gibi) devlet destek, teşvik ve yardımları konusunda yönlendirici olmak
 • E-dönüşüm icra kurulunun çalışmalarına yardımcı olmak
 • Bilişim alanında tüketici hakları ile ilgili yasaların gelişmesine yardımcı olmak
 • Bilişim sektörü ile ilgili ihracatı geliştirme yönündeki yasal düzenlemelerin geliştirilmesine yardımcı olmak
 • Fikri haklar ve sayısal ortamda hak yönetimi ile ilgili yasal düzenleme ve uygulamaların gelişimine katkıda bulunmak.

ARAŞTIRMA, EĞİTİM ve DANIŞMANLIK

 • Üyelere ve üyeler dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin eğitim vermek
 • Üyelerin eserlerinin kullanımlarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak
 • Gerek ilgili sektörleri ve gerekse kamuoyunu, yazılım korsanlığı konusunda bilgilendirici her türlü faaliyette bulunmak
 • Kamuoyu araştırmaları yapmak, istatistiksel araştırmalar yapmak, çalışma grupları kurmak

BİLİRKİŞİLİK, HAKEMLİK ve SAKLAMA

 • Üyeler arasında mesleki etik ilkeler belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak
 • Değer Belirleme
 • Hukuki Hizmetler
 • Bireysel fikir ve ürünlerin ya da kaynak kodlarının saklanması
 • Kayıt ve tescil işlemleri, yedd-i emin hizmetleri

YAYIN, WEB SİTESİ

 • Birliğin web sitesi üzerinden üyeler arası iletişimin sürekliliğini ve güncelliğini sağlamak
 • Birliğin web sitesi üzerinden bildiriler, haberler, makaleler, araştırma sonuçları yayınlamak
 • Mesleki yayınlar yapmak