Faaliyet Alanımıza Giren Eserler

İş Yazılımları

 • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Muhasebe, İnsan Kaynakları, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) vb. yatay pazar çözümleri
 • Hastahane Yönetimi, Otel Yönetimi, Gümrük Yönetim Sistemleri, vb. dikey pazar çözümleri
 • Bünye içinde / dışında geliştirilmiş kurumlara özel iş uygulamaları

Sistem Yazılımları / Geliştirme Ortamları / Destekleyici Ürünler

 • İşletim sistemleri
 • Veri tabanı ortamları
 • Yazılım geliştirme ortamları, derleyiciler
 • Grafik yazılımları

Gömülü Yazılımlar

 • Elektronik sistemlerle çalışan cihazların (Telefon, televizyon, kamera, beyaz eşya, kahverengi eşya vb.) içlerine yerleştirilen gömülü yazılım (embedded software, firmware)
 • Tüketici Yazılımları ve İçerik
 • Oyun yazılımları
 • Internet ortamında sunulan tüm yazılımlar / eserler