eTR Ödülleri’nde Kamu ve Yerel Yönetimlerin Başarılı Projeleri Ödüllendirilecek

TÜSİAD ve TBV tarafından düzenlenen eTR Ödülleri ve Kongresi’nin bu yıl altıncısı gerçekleştiriliyor. eTR Ödülleri’ne başvurular 18 Ağustos – 10 Ekim 2008 tarihleri arasında yapılabilecek. Ödüller, 2 Aralık 2008, Salı günü düzenlenecek eTR Kongresi’nin ardından yapılacak Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak. Başvurular, “Kamudan Vatandaşa eHizmetler”, “Kamudan İş Dünyasına eHizmetler”, “Kamudan Kamuya  eHizmetler”, “Özel  Ödül” ve “eDevlet Yolunda eBelediye Kıyaslama Çalışması” başlıkları altında yapılabilecek.

“Kamudan Vatandaşa eHizmetler”, “Kamudan İş Dünyasına eHizmetler” ve “Kamudan Kamuya eHizmetler” kategorilerine, kamu kurumlarının (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dahil) merkez veya taşra teşkilatları ve yerel yönetimlerin (il özel idareleri ve belediyeler) projeleri başvurabilecek. Başvuran uygulamaların etkin (aktif) ve/veya etkileşimli (interaktif) bir yapıya sahip olması şartı aranıyor. Halen tasarım ve geliştirme aşamasında bulunan uygulamalar, pilot projeler ve yalnızca bilgi veren edilgen (pasif) çözümler ise ödüllere aday olamıyor.

Yukarıdaki kategorilerin koşullarını tam karşılamamakla birlikte, modern devlet anlayışını destekleyen, şeffaflık, sosyal sorumluluk, istihdam olanağı yaratmak, maliyet verimliliğini artırmak gibi ilkeleri benimseyen uygulamalar “özel ödül” ile ödüllendirilebilecek.

İlki 2007’de başlatılan, ““eDevlet Yolunda eBelediye Kıyaslama Çalışması” bu yıl da tekrarlanacak. Kıyaslama çalışmasının anket formu, Avrupa’da 130’dan fazla şehir belediyesinin biraraya geldiği EUROCITIES Knowledge Society Forum-Telecities ve Deloitte tarafından hazırlanan “eCitizenship for All 2005” (Herkes için eVatandaşlık) kıyaslama çalışmasından esinlenilerek oluşturuldu. 2007 yılında olduğu gibi bu yıl da anket çalışmasının sonucunda, hem anket sonuçlarının analiz edildiği bir rapor yayınlanacak hem de eDevlet uygulamaları açısından örnek olan veya örnek teşkil edebilecek belediyelere özel bir ödül verilecek. Elektronik ortamda yapılacak ankete katılım için belediyelerin ctopal@tusiad.org adresinden talepte bulunmaları gerekiyor.

eTR ÖDÜLLERİ ve KONGRESİ

Bilgi toplumu olma yönünde çaba gösteren ülkemizin AB’ye uyum sürecinde, “eTürkiye” dönüşümünün başarıya ulaşmasına katkıda bulunmak, rekabeti artırıcı, bilgiye dayalı, e-hizmetlere odaklanmış dönüşümü hızlandırmak amacıyla TÜSİAD ve TBV tarafından 2003 yılında “eTR Ödülleri ve Kongresi” oluşturulmuştur.

eTürkiye konusunda kamuoyu, siyasi irade, kamu yönetimi, yerel yönetimler ve iş dünyasını harekete geçirmek önem taşımaktadır. eTR Ödülleri ile devlette örnek uygulamalara dikkat çekilerek, yenilikçi girişimler kamuoyuna tanıtılmakta, başarılı girişimlerin desteklenmesi ve özendirilmesi ile bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşmasına katkıda bulunulmaktadır.

2007 Yılı Ödül Sahipleri:

2 Kasım 2007 tarihinde sahiplerini bulan ödüller, “Kamudan Vatandaşa eHizmetler” Kategorisi’nde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı – “Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi”, “Kamudan İş Dünyasına eHizmetler” Kategorisi’nde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü – “TRAMER”, “Kamudan Kamuya eHizmetler” Kategorisi’nde Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı – “Maliye SGB.net Sistemi Projesi” ne verilmişti.

Aynı yıl “eBelediyecilik Özel Başarı Ödülleri”ni ise Beyoğlu Belediyesi “Bağlan Beyoğlu”, “Belediyenizi Siz Yönetin”, “Resepsiyon”  projeleri, Etimesgut Belediyesi “Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS)” projesi, Şanlıurfa Belediyesi “e-borç ve ödeme” “e-tedarikçi”, “CRM”, “e-ileti”, “e-mezarlık” projeleri ile kazanmıştı.  Şanlıurfa Belediyesi ayrıca eBelediyecilik Jüri Özel Ödülü’ne hak kazanmıştı.

Web sitesiwww.etrodulleri.org

Bu yazı turk.internet.com adresinden yazdırılmıştır.
URL: http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=21724

Diğer Yazılar

BİYESAM 7.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

BİYESAM Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği’nin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2019 tarihinde Kadıköy’deki SMARTPRO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. BİYESAM Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği’nin 7. Olağan

BİYESAM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 28 KASIM 2015

Başkan Ataman Yıldırım,Telif Hakları Müdürü. Ali Atlıhan’ı Ankara’da ziyaret edecek. BİYESAM Yönetim Kurulu     TOPLANTI NOTU Tarih                             : 28 KASIM 2015 Saat 09: 00 – 12: 00 Yönetim Kurulu Başkanı       :  Hasan

Yazılım Sektörü Çağrı Desteği Firma Sıralı Liste

Sektörümüzün ortak talebi olarak başlattığımız yazılım eser sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması, bu konuda yasal bir güvence oluşturulması çalışmamıza 100 civarında firma ve yazılım eser sahibi imzalarıyla destek vermiş durumdadır.