BİYESAM,TEKNOPARKLARDA ÖRGÜTLENİYOR

BİYESAM,TEKNOPARKLARDA ÖRGÜTLENİYOR

BİYESAM TEKNOPARKLARDA ÖRGÜTLENİYOR…

BİYESAM Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu Kararları çerçevesinde Teknoparklarda örgütlenme çalışmalarına başladı. Bu çerçevede ilk toplantısını 25 Haziran Salı günü saat 14:00 de Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yaptı. YSM yazılımdan Sedat Yazıcı’nın öncülüğünde organize edilen toplantıda hem BİYESAM tanıtıldı hem de sektörel sorunlar tartışıldı.

Toplantıya  BİYESAM (BİLİŞİM ,İNTERNET ve YAZILIM  ESER SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ) ve Teknopark yönetici ve yararlanıcı firma temsilcileri katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi Özdemir’in BİYESAM’ı anlatmasından sonra sektörel sorunlar ve örgütlenme sorunları tartışıldı.

Toplantıda görüşülen konular şu şekilde derlenmiştir.

Bilindiği gibi mesleğimizle ilgili çok sayıda sorun yaşamaktayız.  Bu sorunların kendisi ve çözüm üretememizin bir çoğu da örgütsüz olmamızdan kaynaklanmaktadır.  Mücadele ettiğimiz kadar varız ve konuştuğumuz ve konuşulduğumuz kadar değerliyiz, değer görürüz.

BİYESAM’ın her bir Teknopark’da bir temsilcisinin olması ve tüm Türkiye’ye yayılması açısından pratik bir uygulama olacağı görüşü değerlendirildi. Türkiye haritasında konacak ilk nokanın KOÜ Teknopark olmasının önemli olduğu ve BİYESAM’a bir isim bildirileceğidir.

BİYESAM’ın ulusal çapta bir ses getirebilmesi amacıyla çeşitli başlıklarda ve kriterleri önceden belirlenmiş şekilde bir ödül organizasyonun düzenlenmesinin iyi bir PR faaliyeti olacağı, marka bilinirliliği ve   pazarlama iletişimi açısından gerek sektör çapında gerekse kamu yönetimi açısından çok faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Bilişim 500 gibi Yerli Yazılım 100 (500) gibi çalışmanın da yapılmasının ve BİYESAM tarafından organize edilmesinin marka bilinirliliği ve   pazarlama iletişimi açısından önemi ifade edilmiştir

Yazılım firmalarının farklı konularda ihtiyacı olan sözleşme prototiplerinin BİYESAM hukuk müşavirlerince hazırlanması ve üyeleriyle paylaşılmasının önemli olduğu belirtilmiştir. Fikri mülkiyet haklarından diğer sorunlu konulara kadar huhuk müşavirliği hizmetin BİYESAM’ca üyelerine sunulması

BİYESAM’ın İTÜ yerleşkesi içindeki UYSM (Ulusal Yazılım Saklama ve Seritikasyon Merkezi) için çok önemli bir çalışma olduğu, fakat sistemin  işletilemediği belirtilmiştir. Bu sistem işletilmiyor ve kamu engeli görülüyorsa bunun neden özel sektör (BİYESAM ve üyeleri) eli ile işletilemediği, bulut teknolojilerinin geldiği nokta itibarıyla çok küçük rakamlarla farklı bir şekilde neden çözülemediği veya bu şekilde bir aksiyon alın-a-madığı değerlendirilmiştir.

BİYESAM Eser Sahipleri Birliği ama ortada bu eserlerin envanteri yok.  Eser envanteri için BEP veya YEP isimli Bilişim Eserleri Portali veya Yazılım Eserleri Portali gibi bir çalışmanın önemi dile getirilmiştir. KOÜ Teknopark’ta başlatılan Nitelikli Ürün Kataloğu çalışması prototip çıktılarıyla masada ele alınan konulardan bir olmuştur. Bu portalin başlangıçta pazarlama amaçlı ve ücretsiz olması daha sonra ise Her ildeki ve teknopark’kai Temsilciler i vasıtasıyla yerinde görülüp sistemce onaylanması ve sertikasyonu ile daha sonra gelir de elde edilebilecek şekilde bu işe en kısa zamanda başlanılması gerektiği dile getirilmiştir.

BİYESAM bu portalden sonra kendisi fiilen Akreditasyon Merkezi haline gelebilecek ve Saklama Merkezi İTÜ ile yürümüyorsa yapılan yatırımın heba olmasından da tüm çabalara rağmen kurtulunamıyorsa  Sanal olarak (hashing sistemiyle) yürütülmesi önerilmiştir. Önce geçici sonra kalıcı çözüm üretilmeli denmiştir.

Biz kendimize engeliz, pratik olmalı ve bu pratikliğin yanısıra 3 yıllık bir ana strateji planımızın olması da çok önemlidir, bu planın varlığı sorgulanarak fiili çalışmasının olmadığı gözlemlenmiştir.

Diğer teknoparklarda toplantıların yapılması, Sanayi bakanlığı ve Teknoparkların derneği toplantıları vesilesiyle bir araraya gelen Teknopark Genel Müdürleriyle de BİYESAM tanıtım, farklındalık etkinliklerinin düzenlenmesin faydalı oalcağı değerlendirilmiştir.

Oldukça verimli geçen toplantıdaki görüşlerin toplantıda kalmayacağı ve somut adımlar atılması temennileriyle biten toplantı için çok teşekkür ederiz.

Şadi Özdemir (BİYESAM YKB), Sedat YAZICI (YSM Yazılım)

Diğer Yazılar

BİYESAM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 14 KASIM 2015

Türkiye Bilişim Derneği (TBD)’nin bu sene yapılacak 3/4/5 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak sempozyumda, H. Ataman YILDIRIM 3 Aralık 2015 Perşembe saat 16:00’daki panelde BİYESAM adına konuşmacı olarak bulunacak.

Haberleşme Kanunu Çankaya’dan döndü.

25.08.2008 / Haberleşme Kanunu Çankaya’dan döndü. Kaynak : BT Gündem (19 Ağustos 2008 – 09:08:00) Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı’nca yayımlanması uygun bulunmayan 5803 sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu”,

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki lisanssız yazılımlar

Başbakanlık Genelgesi 16 Temmuz 2008 Kamu kurum ve kuruluşları ”lisans hakları kamu kurum ve kuruluşuna ait olmayan tüm programları, bilgisayarlardan silecek ve lisanslı olanları temin edecek. Açıklamada, Resmi Gazete’de 16