BİYESAM,TEKNOPARKLARDA ÖRGÜTLENİYOR

BİYESAM,TEKNOPARKLARDA ÖRGÜTLENİYOR

BİYESAM TEKNOPARKLARDA ÖRGÜTLENİYOR…

BİYESAM Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu Kararları çerçevesinde Teknoparklarda örgütlenme çalışmalarına başladı. Bu çerçevede ilk toplantısını 25 Haziran Salı günü saat 14:00 de Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yaptı. YSM yazılımdan Sedat Yazıcı’nın öncülüğünde organize edilen toplantıda hem BİYESAM tanıtıldı hem de sektörel sorunlar tartışıldı.

Toplantıya  BİYESAM (BİLİŞİM ,İNTERNET ve YAZILIM  ESER SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ) ve Teknopark yönetici ve yararlanıcı firma temsilcileri katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi Özdemir’in BİYESAM’ı anlatmasından sonra sektörel sorunlar ve örgütlenme sorunları tartışıldı.

Toplantıda görüşülen konular şu şekilde derlenmiştir.

Bilindiği gibi mesleğimizle ilgili çok sayıda sorun yaşamaktayız.  Bu sorunların kendisi ve çözüm üretememizin bir çoğu da örgütsüz olmamızdan kaynaklanmaktadır.  Mücadele ettiğimiz kadar varız ve konuştuğumuz ve konuşulduğumuz kadar değerliyiz, değer görürüz.

BİYESAM’ın her bir Teknopark’da bir temsilcisinin olması ve tüm Türkiye’ye yayılması açısından pratik bir uygulama olacağı görüşü değerlendirildi. Türkiye haritasında konacak ilk nokanın KOÜ Teknopark olmasının önemli olduğu ve BİYESAM’a bir isim bildirileceğidir.

BİYESAM’ın ulusal çapta bir ses getirebilmesi amacıyla çeşitli başlıklarda ve kriterleri önceden belirlenmiş şekilde bir ödül organizasyonun düzenlenmesinin iyi bir PR faaliyeti olacağı, marka bilinirliliği ve   pazarlama iletişimi açısından gerek sektör çapında gerekse kamu yönetimi açısından çok faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Bilişim 500 gibi Yerli Yazılım 100 (500) gibi çalışmanın da yapılmasının ve BİYESAM tarafından organize edilmesinin marka bilinirliliği ve   pazarlama iletişimi açısından önemi ifade edilmiştir

Yazılım firmalarının farklı konularda ihtiyacı olan sözleşme prototiplerinin BİYESAM hukuk müşavirlerince hazırlanması ve üyeleriyle paylaşılmasının önemli olduğu belirtilmiştir. Fikri mülkiyet haklarından diğer sorunlu konulara kadar huhuk müşavirliği hizmetin BİYESAM’ca üyelerine sunulması

BİYESAM’ın İTÜ yerleşkesi içindeki UYSM (Ulusal Yazılım Saklama ve Seritikasyon Merkezi) için çok önemli bir çalışma olduğu, fakat sistemin  işletilemediği belirtilmiştir. Bu sistem işletilmiyor ve kamu engeli görülüyorsa bunun neden özel sektör (BİYESAM ve üyeleri) eli ile işletilemediği, bulut teknolojilerinin geldiği nokta itibarıyla çok küçük rakamlarla farklı bir şekilde neden çözülemediği veya bu şekilde bir aksiyon alın-a-madığı değerlendirilmiştir.

BİYESAM Eser Sahipleri Birliği ama ortada bu eserlerin envanteri yok.  Eser envanteri için BEP veya YEP isimli Bilişim Eserleri Portali veya Yazılım Eserleri Portali gibi bir çalışmanın önemi dile getirilmiştir. KOÜ Teknopark’ta başlatılan Nitelikli Ürün Kataloğu çalışması prototip çıktılarıyla masada ele alınan konulardan bir olmuştur. Bu portalin başlangıçta pazarlama amaçlı ve ücretsiz olması daha sonra ise Her ildeki ve teknopark’kai Temsilciler i vasıtasıyla yerinde görülüp sistemce onaylanması ve sertikasyonu ile daha sonra gelir de elde edilebilecek şekilde bu işe en kısa zamanda başlanılması gerektiği dile getirilmiştir.

BİYESAM bu portalden sonra kendisi fiilen Akreditasyon Merkezi haline gelebilecek ve Saklama Merkezi İTÜ ile yürümüyorsa yapılan yatırımın heba olmasından da tüm çabalara rağmen kurtulunamıyorsa  Sanal olarak (hashing sistemiyle) yürütülmesi önerilmiştir. Önce geçici sonra kalıcı çözüm üretilmeli denmiştir.

Biz kendimize engeliz, pratik olmalı ve bu pratikliğin yanısıra 3 yıllık bir ana strateji planımızın olması da çok önemlidir, bu planın varlığı sorgulanarak fiili çalışmasının olmadığı gözlemlenmiştir.

Diğer teknoparklarda toplantıların yapılması, Sanayi bakanlığı ve Teknoparkların derneği toplantıları vesilesiyle bir araraya gelen Teknopark Genel Müdürleriyle de BİYESAM tanıtım, farklındalık etkinliklerinin düzenlenmesin faydalı oalcağı değerlendirilmiştir.

Oldukça verimli geçen toplantıdaki görüşlerin toplantıda kalmayacağı ve somut adımlar atılması temennileriyle biten toplantı için çok teşekkür ederiz.

Şadi Özdemir (BİYESAM YKB), Sedat YAZICI (YSM Yazılım)

Diğer Yazılar

Korsanla Mücadeleye Yasa Yetmez

Kültür Bakanlığı, Adalet ve İçişleri Bakanlığı ile Ortaklaşa Korsanla Mücadele Eylem Planı İçin Harekete Geçti ve Arama Konferansı düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından

Yönetim Kurulu Başkanı H. Ataman Yıldırım mesajı

Daha önce genelde ŞİRKETLER üye olurken, yazılım yapan BİREYLER de BİYESAM Meslek Birliğine üye olabileceklerini burada anımsatarak kendilerini BİYESAM’a davet ediyoruz. Sevgili Bilişimciler Sektörümüzün biricik Meslek Birliği olan BİYESAM “BİLİŞİM,

SEMİNER SONUÇ METNİ 15/16 ARALIK 2016 İSTANBUL

YAZILIM SEKTÖRÜNDE TELİF HAKLARININ KORUNMASI ve GELİŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SONUÇ METNİ 15/16 ARALIK 2016 İSTANBUL Bu seminer, Kültür Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve BİYESAM birlikteliği ile düzenlenmiştir. Seminere yazılım sektörü